Club info

Statutair is vastgelegd dat we in de vereniging niet alleen het Mahjong spel willen beoefenen maar ook willen bijdragen aan de versterking van de multiculturele samenleving. Daarom organiseert de vereniging ook culturele middagen uitstapjes en dergelijke. Dit noemen we de SPETTERS.

Wilt u een keer vrijblijvend komen spelen of alleen maar kijken, kunt u zich melden bij de secretaresse Marga Jansen, tel. 030-2013363 of 06-28724998, het beste na 18.00 uur.

We spelen in principe elke dinsdag- en woensdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00. De eerste dinsdag van de maand doen we mee met de KBO-spellenmiddag en dan spelen we van 13.00 – 16.30 uur.

De bijdrage voor één spelmiddag per week, 50 x per jaar, is gerelateerd aan de bijdrage aan de Nederlandse Mahjongbond, inclusief koffie/thee. U-pas houders krijgen een korting op de bijdrage.