Club info

Statutair is vastgelegd dat we in de vereniging niet alleen het Mahjong spel willen beoefenen maar ook willen bijdragen aan de versterking van de multiculturele samenleving. Daarom organiseert de vereniging ook culturele middagen, uitstapjes en dergelijke.
Dit noemen we de SPETTERS.

Wilt u een keer vrijblijvend komen spelen, alleen maar kijken of meer informatie, kunt u een e-mail sturen naar: mha.jansen3@gmail.com

Het lidmaatschap staat open voor iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, herkomst, levensbeschouwing, geaardheid of woonplaats.
Mede onder invloed van de locatie en speeltijden bestaat het ledenbestand voornamelijk uit 50+ ers.

We spelen in principe elke dinsdag- en woensdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00. De eerste dinsdag van de maand doen we mee met de KBO-spellenmiddag en dan spelen we van 13.00 – 16.30 uur.

De bijdrage voor één spelmiddag per week, 50 x per jaar, is gerelateerd aan de bijdrage aan de Nederlandse Mahjongbond, inclusief koffie/thee. U-pas houders krijgen een korting op de bijdrage.