Onze Club

Mahjongclub ‘de Oase’ werd opgericht op 1 september 1997 op initiatief van Dewi en Elza, beiden inwoners van IJsselstein. Doelstelling was niet alleen het Mahjongspel in Nederland – en vooral in IJsselstein- te promoten maar ook om autochtone en allochtone (oudere) inwoners met elkaar in contact te brengen. Dit om het respect, begrip en het leefklimaat tussen de verschillende bevolkingsgroepen te vergroten.

De naam Mahjongclub ‘ de Oase’ is ontstaan omdat het sociaal cultureel centrum voor ouderen in IJsselstein ‘de Oase’ heet.
Zij biedt ons vanaf het begin onderdak.


Statutair is vastgelegd dat we in de vereniging niet alleen het Mahjong spel willen beoefenen maar ook willen bijdragen aan de versterking van de multiculturele samenleving. Daarom organiseert de vereniging ook culturele middagen, uitstapjes en dergelijke.
Dit noemen we de SPETTERS.

Wilt u een keer vrijblijvend komen spelen, alleen maar kijken of meer informatie, kunt u een e-mail sturen naar: mha.jansen3@gmail.com Het lidmaatschap staat open voor iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, herkomst, levensbeschouwing, geaardheid of woonplaats. Mede onder invloed van de locatie en speeltijden bestaat het ledenbestand voornamelijk uit 50+ ers.

Wilt u een keer vrijblijvend komen spelen, alleen maar kijken of meer informatie, kunt u een e-mail sturen naar: mha.jansen3@gmail.com

We spelen in principe elke dinsdag- en woensdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00. De eerste dinsdag van de maand doen we mee met de KBO-spellenmiddag en dan spelen we van 13.00 – 16.30 uur.

 

Spelen in corona tijd.

We spelen in principe elke dinsdag- en woensdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00.
De eerste dinsdag van de maand doen we mee met de KBO-spellenmiddag en dan spelen we van 13.00 – 16.30 uur.

Onze Lokatie

                de Oase /  Pulse
                Benschopperweg 342
                3401 BZ IJsselstein