Home

Mahjong is een intrigerende mix van inzicht en geluk, berekening en willekeur, symboliek en realiteit.

Het lidmaatschap staat open voor iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, herkomst, levensbeschouwing, geaardheid of woonplaats. Mede onder invloed van de locatie en speeltijden bestaat het ledenbestand voornamelijk uit 50+ ers.

Wilt u een keer vrijblijvend komen spelen, alleen maar kijken of meer informatie, kunt u een e-mail sturen naar: mha.jansen3@gmail.com

We spelen in principe elke dinsdag- en woensdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00. De eerste dinsdag van de maand doen we mee met de KBO-spellenmiddag en dan spelen we van 13.00 – 16.30 uur.